Er is de klauwende leeuw die zijn tanden laat zien. En er is deze leunende leeuw die de Duitse kunstenaar Dieter Klöver maakte voor de Europese Cultuurstad 2018. Als eerbetoon aan de onderdelen waaruit hij is opgetrokken, staat hij tegen een gevel. Net zoals miljoenen fietsen wereldwijd de nacht doorbrengen. Zadels werden zachte manen, het chroom van sturen verbeeldt nu de glimmende tanden en remgrepen zijn omgetoverd tot klauwen.

De gevel is die van de Blokhuispoort, de oude stadsgevangenis die met respect voor erfgoedwaarden is heringericht tot “dbieb” (bibliotheek), kunstateliers, stadstaverne, en… hostel. We hebben er op het einde van onze fietsreis (lees daarover dit blogstukje) zowaar geslapen in een luxe-cel. Enige aanpassingen: de deuren van de cellen zijn vanaf heden ook van binnenuit te openen! Je krijgt er zelfs een sleutel…

De leunende leeuw moet de band tussen Friesland en de Ost-Frisland, de streek waar de kunstenaar woont, verbeelden. Beide regio’s hebben – net zoals Vlaanderen – een leeuw in hun wapenschild én er wordt heel wat gefietst. Zou er nog een plaats zijn tegen de gevel van het Vlaams Parlement voor een bezoek aan Brussel? Het geeft zeker te denken over ons verplaatsingsgedrag in de hoofdstad. Misschien kan dan de Deense Eurocommissaris Margrethe Vestager ooit haar terechte frustratie – geuit bij Van Gils & Gasten – in Denemarken achterlaten…

Advertenties